پاسخ تصویری به گروه تلگرامی

Category: General

  1   0
11111111115.00 out of 1 user(s)
983 views

added by yrotsih on 17 August 2018

در گروهی تلگرامی شبهه ای درباره پلان های تصویری مستند "تختگاه هیچ کس" مطرح شده بود که برای روشن شدن موضوع تعدادی از پلان های مستند "تختگاه هیچ کس" در حین فیلم برداری ارائه میشود . توجه : این ویدئو کوتاه پشت صحنه مستند "تختگاه هیچ کس" نیست.

Related Videos

Go to top