تاریخ: افسانه یا علم؟ قسمت11 - مسکو کرملین

Category: General

  0   0
11111111110.00 out of 0 user(s)
2709 views

added by yrotsih on 20 September 2017

قسمت یازدهم از مستند «تاریخ: علم یا افسانه» پیش از این، ضمن معرفی مجموعه ی مستند «تاریخ: علم یا افسانه» قسمت سوم این مستند با نام روش ها را در اینجا منتشر کردیم و اکنون قسمت یازدهم –با نام «کاخ کرملینِ مسکو»- را تقدیم می کنیم. همان طور که قبلا گفته شد، این مجموعه، مستندی 24 قسمتی است که براساس کتاب «تاریخ: علم یا افسانه» اثر ریاضی دانان روس، «آناتولی ت. فومنکو» و «گلب و. نوسوفسکی» ساخته شده است. این قسمت به تاریخ ساخت شهر مسکو، ارتباط آن با اورشلیم و تاریخ نگارش کتاب مقدس می پردازد. مطالب آن، خصوصا از جهت ارتباط با کتاب مقدس و دست کاری های صورت گرفته در آن؛ و همچنین تلاش برای یافتن منشاء حقیقی بعضی مطالب مندرج در این کتاب، حائز اهمیت است. لازم به تاکید است که هدف از انتشار این مستند، اولا تذکر به کهنه اندیشانی است که «تاریخ شناسی» را با «افسانه سازی» اشتباه گرفته اند؛ و ثانیا تلاش در راستای جستجو و استفاده از تحقیقات جدید تاریخی از سوی محققانی است که سر سازگاری با تاریخ کنونی ندارند. محققانی که تاریخ را نه برای ایجاد افتخارات مخرب، بل برای شناخت حقیقت «روند زندگی انسان، از گذشته تا امروز» مورد مطالعه قرار می دهند. همچنان که در قسمتی از این مستند آمده است: «اين گونه متفاوت تاريخي، تناسبي با قالب تاريخ سنتي نخواهد داشت. ولي درک تاريخ، مستلزم چيزي فراتر از مطالعه کتاب هايي است که قبلا نوشته شده اند. اين يک جستجوي مستمر براي يافتن حقايقي در مورد گذشته است که هنوز شناخته شده نيستند؛ مطالعه کامل اين حقايق و همچنين احتمالا ارزيابي مجدد»

Related Videos

Go to top