تختگاه هیچ کس ورژن 2 بخش اول

Category: General

  1   0
11111111110.00 out of 0 user(s)
7098 views

added by yrotsih on 19 March 2017

سالها پیش در مستندی به بررسی مجموعه تخت جمشید پرداخته و نشان دادیم این مجموعه هیچگاه تکمیل نشده ، محل سکونت کسی نبوده و توسط هیچ کس اتش نگرفته . مستند پیش رو قسمت اول از مجموعه مستندی است که قرار است به بررسی کرونولوژی تاریخی در جهان از دیدی انتقادی بپردازد.

Related Videos

Go to top